DERATYZACJA dla firm

Zapewniamy przeprowadzenie kompleksowej usługi deratyzacji, mającej na celu zwalczenie gryzoni (m.in. myszy, szczurów, kun, kretów)

a w późniejszym czasie przeprowadzamy działania zapobiegawcze i prowadzimy dokumentację wymaganą w Firmach.

Usługę deratyzacji wykonujemy metodą chemiczną (rodentycydy), fizyczną lub biologiczną

Deratyzacja dla firm - klucz do bezpiecznego środowiska pracy

Współczesne firmy dążą do zapewnienia swoim pracownikom jak najlepszych warunków pracy. Jednym z aspektów dbałości o komfort i bezpieczeństwo jest zapobieganie infestacji szkodników. W tym kontekście pojawia się potrzeba deratyzacji.

Czy deratyzacja jest obowiązkowa?

Tak, deratyzacja jest obowiązkowa dla wielu firm, zwłaszcza tych działających w branży spożywczej, hotelarskiej czy medycznej. W wielu krajach przepisy prawne nakładają na przedsiębiorców obowiązek regularnego przeprowadzania deratyzacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny.

Czy deratyzacja jest skuteczna?

Kiedy przeprowadzana jest przez profesjonalistów, deratyzacja jest bardzo skuteczna. Specjaliści w tej dziedzinie dysponują odpowiednimi narzędziami i środkami, które gwarantują eliminację szkodników oraz zapobieganie ich powrotowi.

Kiedy przeprowadza się deratyzację?

Deratyzację przeprowadza się regularnie, zgodnie z wymogami prawnymi i potrzebami firmy. Częstość deratyzacji zależy od rodzaju działalności firmy oraz od stopnia ryzyka infestacji. W niektórych branżach deratyzacja jest przeprowadzana co kilka miesięcy, w innych raz do roku.

Kto ponosi koszty dezynsekcji?

Koszty dezynsekcji ponosi zazwyczaj właściciel firmy lub osoba odpowiedzialna za utrzymanie obiektu. W przypadku wynajmu nieruchomości koszty te mogą być również pokrywane przez wynajmującego, jeśli takie postanowienie zostało zawarte w umowie najmu.

Jak długo trwa deratyzacja?

Czas trwania deratyzacji zależy od wielkości obiektu oraz od skali infestacji. W małych pomieszczeniach proces ten może trwać kilka godzin, natomiast w większych obiektach nawet kilka dni. Ważne jest, aby po deratyzacji zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.